Hugot. 
 
Ang Pinoy Card Game ng may pinaglalaban, ng may pinaghuhugutan. 
 
Lahat tayo may pinagdadaanan.
Lahat tayo may pinaglalaban.
Lahat may hugot.
Para sa iyo ito.

Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart